Had je vorig jaar al recht op een toelage?

Voor iedereen die in één van de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg, dit jaar nog ingeschreven is in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling én gedomicilieerd staat in Vlaanderen, starten we automatisch het dossier op. Dit gebeurt in de periode november 2017 tot en met februari 2018.

Kreeg je vorig jaar voor het eerst een toelage?

Je krijgt eerst een opt-outbrief waarin we je toestemming vragen om persoonlijke informatie op te halen uit verschillende databanken. Ga je hiermee akkoord? Dan moet je met deze brief niets doen en sturen wij jou binnen de twee maanden een vooraf ingevuld formulier. Je moet dan nakijken of al je gegevens kloppen, deze eventueel verbeteren en ons het formulier terug bezorgen.

Ga je niet akkoord, dan heb je 30 dagen tijd vanaf het ontvangen van deze brief om ons dat te laten weten. Je maakt hiervoor een verklaring op met de tekst ‘Ik ben niet akkoord dat u onderzoekt of wij recht hebben op een toelage’. Vermeld zeker je eigen naam en rijksregisternummer én de namen en rijksregisternummers van jouw (minderjarige) kinderen en onderteken dit document. Dit kan je ons dan digitaal bezorgen via het contactformulier (optie ‘Weigering automatisch gestart dossier’). Je kan de verklaring ook per post opsturen naar ‘Afdeling School- en Studietoelagen, Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel’.
 

Werd je dossier eerder al eens automatisch opgestart?

Omdat je eerder al je toestemming gaf om je gegevens te mogen gebruiken, zal ook dit schooljaar jouw dossier automatisch opgestart worden. Je ontvangt dan opnieuw een vooraf ingevuld formulier dat je moet nakijken, eventueel verbeteren en ons terugbezorgen.

Opgelet: Je moet elk schooljaar opnieuw een vooraf ingevuld formulier nakijken, ondertekenen en terugbezorgen. Het formulier is enkel geldig voor het schooljaar waarin het dossier is opgestart.
 

Hoe bezorg ik mijn vooraf ingevuld formulier?

Je kan je formulier digitaal aanvullen. Dit is de snelste en makkelijkste manier.

Je kan het formulier ook uploaden in het contactformulier (‘Vervolledig mijn dossier’)

Lukt dit niet, dan kan je het formulier afdrukken en ondertekenen, en ons terug bezorgen per post op het adres ‘Afdeling School- en Studietoelagen, Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel’.

Je kan je vooraf ingevuld formulier best indienen voor 1 juni 2018. Dit zorgt voor een vlottere behandeling van je dossier. De uiterlijke deadline is 31 december 2018.

Opgelet: studenten hoger onderwijs ontvangen hun vooraf ingevuld formulier zelf. Het volledige dossier kan pas correct behandeld worden wanneer we de formulieren van alle kandidaten terug ontvangen hebben.

 

Wil je toch liever zelf nog een aanvraag indienen?

Dat kan online of op papier, het best in het begin van het schooljaar. Zelf een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018.