Bedragen studietoelagen 2022-2023

Bedragen studietoelagen 2022-2023

Inkomen

Studietoelage

Bedrag voor 60 studiepunten (voltijds studietraject)*

Boven maximumgrens Geen -
Gelijk aan maximumgrens Minimumtoelage 281,36
Tussen maximum- en minimumgrens Volgens formule Gedeeltelijke toelage: tussen minimum- en volledige toelage
Niet hoger dan minimumgrens Volledige toelage Kotstudent 4.354,18
Niet-kotstudent 2.613,35
Niet hoger dan 1/10 Uitzonderlijke toelage Kotstudent 5.862,31
Niet-kotstudent 3.792,34

De tabel geeft je een idee van het uiteindelijke bedrag. Het juiste bedrag ontvang je als je aanvraag verwerkt is op basis van de gegevens in je persoonlijke aanvraagdossier.

*Wie een deeltijds studietraject volgt (= minder dan 60 studiepunten), krijgt een percentage van de toelage voor voltijdse studenten, maar minstens de minimumtoelage.

 

Wat bepaalt het bedrag van de studietoelage

Het bedrag van de studietoelage hangt af van de verblijfplaats van de student, het gezinsinkomen, het gezin, het studietraject en het studietoelagekrediet.

Het bedrag van de studietoelage hangt af van:

Minimum- en maximumgrenzen

Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van je gezin. Als je inkomen te hoog is, krijg je geen toelage. Wie een heel laag inkomen heeft, kan een uitzonderlijke toelage krijgen.

Studietraject en studietoelagekrediet

Studietoelage voor een voltijds studietraject (60 studiepunten)

Let op, de berekening van de studietoelage gaat uit van het resterende studietoelagekrediet, ook al kies je voor een voltijds studietraject.

Bijvoorbeeld: Als je voor 60 studiepunten inschrijft, maar slechts 30 punten studietoelagekrediet overhebt, kan de toelage slechts berekend worden voor 30 van de 60 studiepunten.
 

Studietoelage voor minder dan 60 studiepunten

Wie zich inschrijft voor een studietraject van minder dan 60 studiepunten, krijgt een percentage van de bedragen voor voltijdse studenten. De minimumtoelage is altijd 281,36 euro.

 • Minder dan 27 studiepunten studietoelagekrediet: toelage = (toelage voor 60 studiepunten × aantal financierbare studiepunten) / 60
   
 • Minstens 27 studiepunten studietoelagekrediet en kotstudent: toelage = 30% toelage voor 60 studiepunten + [(70% toelage voor 60 studiepunten × aantal financierbare studiepunten) / 60]
   
 • Minstens 27 studiepunten studietoelagekrediet en geen kotstudent: toelage = 20% toelage voor 60 studiepunten + [(80% toelage voor 60 studiepunten × aantal financierbare studiepunten)] / 60

Net als bij het voltijds studietraject gaat de berekening van de studietoelage uit van het resterende studietoelagekrediet.

Bijvoorbeeld: Als je een studietraject van 30 studiepunten volgt en nog maar 20 punten op je krediet overhebt, geldt de berekening voor 20 van de 30 studiepunten.
 

Hogere toelage voor kotstudenten

Kotstudenten ontvangen een hogere studietoelage. Als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet, word je als kotstudent beschouwd:

 • Je bent ingeschreven voor een volledig academiejaar en hebt een huurcontract afgesloten voor minstens 8 maanden. Je bent bovendien niet gedomicilieerd op het adres van je kot.
  • Het huurcontract bevat volgende gegevens: het academiejaar, de handtekening van de huurder en verhuurder en de huurperiode. Zorg er ook voor dat op het contract niet je hoofdadres, maar je kotadres vermeld staat. 
 • Ga je maar één semester op kot? Dan bezorg je ons een huurcontract van minstens 4 maanden. 
 • Je bent gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student.
 • Je volgt een opleiding buiten België, waarbij je in een buitenlandse onderwijsinstelling ingeschreven bent.
   

Erasmusstudent?

Als je een Erasmusopleiding volgt, word je niet automatisch als een kotstudent beschouwd. Je volgt namelijk geen aparte opleiding in het buitenland, maar blijft ingeschreven in een Vlaamse instelling.

Als Erasmusstudent moet je dus aan een van de andere voorwaarden voldoen om als kotstudent te worden beschouwd. Je moet bijvoorbeeld een huurcontract van in totaal 8 maanden kunnen voorleggen (in Vlaanderen of in het buitenland, of in allebei).
 

Bijna-beursstudent

Kom je niet in aanmerking voor een studietoelage, dan kan je onder bepaalde voorwaarden nog recht hebben op het bijna-beursstatuut. Je krijgt dan geen studietoelage maar je betaalt minder inschrijvingsgeld aan je hogeschool of universiteit. De voorwaarden vind je hier terug.

Om het bijna-beursstatuut te krijgen, moet je sowieso een aanvraag voor een studietoelage indienen. We geven dan de nodige informatie door aan je hogeschool of universiteit.

 

Selectieve participatietoeslag student

De participatietoeslag wordt toegekend samen met de studietoelage voor studenten Hoger Onderwijs. Deze toeslag wordt elk jaar geïndexeerd en bedraagt voor 2022-2023 in totaal 51,82 euro. Meer informatie vind je hier: https://www.groeipakket.be/nl/bedragen/geboren-na-1-januari-2019