Een voorschot op je toelage

Bij de studentenvoorzieningen van je universiteit of hogeschool kan je een voorschot op je studietoelage vragen. Een voorschot helpt om bijvoorbeeld de periode tussen het begin van het academiejaar en de ontvangst van je studietoelage te overbruggen.

Recht op toelage?

Als je een toelage krijgt, betaalt de Vlaamse overheid de voorschotten die je al hebt ontvangen, rechtstreeks terug aan de studentenvoorzieningen. Het resterende bedrag van de toelage krijg je uitbetaald.

Terugvordering

Heb je geen recht op een toelage? Of ligt de toelage lager dan de betaalde voorschotten? Dan vordert je studentenvoorzieningen de voorschotten (of een deel ervan) van jou terug.