Gezinssituatie: hoe bepaal ik mijn leefeenheid?

Het belangrijkste criterium voor een toelage is de hoogte van het inkomen. Om te bepalen hoeveel je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een toelage, kijken we eerst naar je 'leefeenheid'. Dat kan een gezin zijn, maar ook samenwonenden of alleenstaande studenten vormen een leefeenheid.

Vervolgens berekenen we het inkomen van je leefeenheid. Daarbij houden we onder meer ook rekening met het aantal punten van de leefeenheid.

Vier categorieën

Voor de bepaling van de leefeenheid geldt de situatie op 31 december 2021. Er zijn 4 mogelijkheden

De volgorde tussen de 4 categorieën ligt vast. Als je niet tot categorie 1 (je bent gehuwd of woont samen) behoort, kijk dan bij de 2de categorie (je ben zelfstandig student), en zo verder.

Je kan pas erkend worden als alleenstaand student, als je niet aan de voorwaarden voor categorie 1, 2 of 3 voldoet.