Inkomen: hoeveel mag ik verdienen?

Je inkomen: te hoog of niet?

Je krijgt pas een toelage als je gezinsinkomen niet te hoog is.
In vijf stappen bepalen we of je te veel verdient of niet:

 

De berekening van het gezinsinkomen gebeurt aan de hand van het laatste aanslagbiljet: het inkomen van 2019, aanslagjaar 2020.

Op basis van het aantal punten van je leefeenheid en de maximuminkomensgrens kijken we of binnen de inkomensgrenzen valt.

Je inkomen bestaat voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten zoals werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen of brugpensioen.

De KI-test (‘kadastraalinkomentest’) houdt rekening met gebouwen en gronden in de leefeenheid. Als het kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik te hoog is in vergelijking met je inkomen, dan kom je niet in aanmerking voor een toelage.

De personenlast in je leefeenheid wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een toelage. Om het aantal punten te bepalen kijken we naar de situatie op 31 december 2021.