Je bent alleenstaand student

Je wordt beschouwd als alleenstaand student als je uiterlijk 31 december 2022 niet binnen categorie 1, 2 of 3 valt en je je in een van de volgende situaties bevindt:

 • Je beide ouders zijn overleden.
 • Je bent halve wees: je woonde na de echtscheiding van je ouders bij een van hen, die ouder is overleden en je bent niet opnieuw bij de andere ouder gaan wonen.
 • Het kinderbijslagfonds erkent je als verlaten wees.
 • Je langstlevende ouder is of beide ouders zijn ontzet uit het ouderlijke gezag.
 • Je bent opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of in een dienst voor begeleid zelfstandig wonen.
 • Je woont zelfstandig en wordt begeleid door een begeleidingstehuis, een gezinstehuis of een dienst voor begeleid zelfstandig wonen.
 • Je valt door je meerderjarigheid niet langer onder de bevoegdheid van de jeugdrechtbank, en je was in het verleden opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis, een dienst voor begeleid zelfstandig wonen, een pleeggezin.
 • Je was in het verleden opgenomen in een begeleidingstehuis, een gezinstehuis, een dienst voor begeleid zelfstandig wonen of een pleeggezin, en je hebt voortgezette hulpverlening na meerderjarigheid gekregen.
 • Je bent door een gerechtelijke uitspraak toegewezen aan een erkende voorziening van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Deze erkende voorzieningen zijn de multifunctionele centra voor minderjarigen (MFC’s).
 • Je werd in het verleden door een beslissing van een jeugdrechter of publiekrechtelijke overheid opgenomen in een multifunctioneel centrum (MFC’s) dat erkend is door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).
 • Je ontvangt een leefloon van het OCMW en je bent niet bij je ouder(s) gedomicilieerd.
 • Je bent slachtoffer van mensenhandel.
 • Je bent een erkend politiek vluchteling.
 • Je bent een buitenlander onder ‘subsidiaire bescherming’, dat wil zeggen: met een verblijf van bepaalde duur in België wegens reëel levensgevaar in het land van herkomst.
 • Je bent kandidaat-vluchteling van wie de asielaanvraag ontvankelijk is verklaard, uiterlijk 31 mei 2007. Dit komt nog maar weinig voor.
 • Je bent een buitenlander, afkomstig van een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte behoort, je verblijft op 31 december van het school- of academiejaar al 12 maanden onafgebroken wettig in België. Dat wettig verblijf werd niet toegekend om in België te werken of hoger onderwijs te volgen en evenmin in afwachting van een uitspraak in een asielprocedure. Je behoort ook niet tot een andere leefeenheid.
 • Je bent een buitenlander die op basis van gezinshereniging werd toegelaten tot een wettig verblijf in België, en je behoort niet tot een andere leefeenheid.

 

Statuut van alleenstaand student aantonen

Je hoeft geen inkomen aan te tonen om het statuut van alleenstaand student te verkrijgen. Je toelage wordt uiteraard wel berekend op basis van je inkomen.