Je bent zelfstandig student

Statuut van zelfstandig student verkrijgen

Als je financieel onafhankelijk bent en niet erkend bent als gehuwd of samenwonend student, kan je een aanvraag indienen als zelfstandig student.

Apart gedomicilieerd zijn volstaat niet (en is ook geen voorwaarde) om het statuut van zelfstandig student te verwerven: je moet je financiële onafhankelijkheid kunnen aantonen. Daarvoor moet je ten laatste op 31 december 2019 12 maanden een inkomen hebben gehad dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 7.284,12 euro.

In de praktijk betekent dat:

 • Voor werknemers: een bruto belastbaar inkomen (inkomen waarvan alleen de RSZ-bijdragen al afgetrokken zijn) van minstens 10.405,89 euro
 • Voor zelfstandige beroepen: een netto belastbaar inkomen (inkomen na aftrek van sociale bijdragen en beroepsuitgaven en -verliezen) van minstens 7.284,12 euro
 • Een bruto belastbare werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander vervangingsinkomen van minstens 7.284,12 euro
 • Een bruto belastbaar rust- of overlevingspensioen van minstens 7.284,12 euro
 • Een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap van minstens 7.284,12 euro
 • Een leefloon van minstens 7.284,12 euro
 • Een combinatie van deze inkomens

De 12 maanden moeten zich situeren tijdens een periode van 2 aaneensluitende kalenderjaren en eindigen op 31 december van het school- of academiejaar waarin je:

 • Je aanvraag indient (dus 31 december 2019 voor het schooljaar 2019-2020)
 • Je studie bent begonnen (dat kan veel vroeger zijn)
 • Je studie bent herbegonnen

Je kiest uit de 3 bovenstaande mogelijkheden. Je inkomen en het aantal maanden waarin je het hebt verdiend, bewijs je met attesten (maandelijkse loonfiches of fiscale fiches) van werkgevers, diensten en instellingen.

 

Statuut van zelfstandig student behouden

Het statuut van zelfstandig student is niet definitief. Je behoudt het alleen als je voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • Je woont niet bij je ouders of iemand anders en je bent intussen niet gehuwd.
 • Je woont wel nog bij je ouders of iemand anders, maar je hebt in 2019 meer dan 3.330 euro netto belastbaar jaarinkomen.

 

Statuut van zelfstandig student opnieuw verkrijgen

Ben je het statuut van zelfstandig student verloren, dan kan je het opnieuw verkrijgen als er in 2018 en 2019 12 maanden zijn geweest waarin je een inkomen had dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 7.284,12 euro. Om het statuut opnieuw te verkrijgen, is het dus niet voldoende dat je ooit 12 maanden het inkomen van 7.284,12 euro hebt verkregen: je moet het ook verdiend hebben in 2018 en/of 2019.

 

Niet (meer) erkend als zelfstandig student?

Als je niet voldoet aan de voorwaarden om als zelfstandig student te worden beschouwd, dan beschouwen we je als persoon ten laste van je ouder(s) of van iemand anders, naargelang je hoofdverblijfplaats.