Je wil de voorwaarden kennen

1. Wat zijn de voorwaarden voor het inkomen?


Je krijgt een studietoelage als het inkomen van je gezin niet te hoog is en dus niet over een bepaalde grens gaat. Maar vooraleer we je inkomen bekijken, gaan we éérst in welke gezinssituatie je je bevindt. We spreken ook vaak over de 'leefeenheid', omdat dit in onze regelgeving staat.

Zo weten we of we je eigen inkomen moeten gebruiken, of dat van iemand anders. 

Daarna kijken we hoe groot je gezin of 'leefeenheid' is. Dat drukken we uit in punten.

 

Je gezinssituatie

We kijken in welke gezinssituatie waar je je in bevindt:

  • Ten laste
  • Gehuwd
  • Zelfstandig
  • Alleenstaand

 

Je gezinsinkomen en punten

Hoe groot je gezin is, drukken we uit in punten. Als je gezin bv. 3 punten telt, mag je gezinsinkomen maximaal 40.566,72 euro zijn.

Daarna bekijken we met welk inkomen die punten overeenkomen, zodat je weet hoe groot het bedrag van je gezinsinkomen maximaal en minimaal mag zijn. 

 

Je berekening

We berekenen je inkomen door te kijken naar het laatste aanslagbiljet. Daar vinden we je gezinsinkomen op terug. We kijken nu naar het inkomen van 2020, aanslagjaar 2021.

We kijken ook of je gezin extra eigendommen heeft. We doen dan de 'KI-test'. 

 

 

3. Wat is je nationaliteit?

Belgische nationaliteit

Om in aanmerking te komen voor een toelage moet je in principe op 31 december 2022 Belg zijn.

Toelage voor wie geen Belg is

Ook als je geen Belg bent, kan je een toelage krijgen. Je komt in aanmerking als jij of je ouders al een tijdje in België wonen, werken of gewerkt hebben. Je moet aan andere voorwaarden voldoen als je EU-of EER- onderdaan bent, of wanneer je ouders EER-onderdaan zijn. 

Je kan ook in aanmerking komen als je ten laatste op 31 december 2022 tot een bepaalde categorie behoort, zoals een erkend vluchteling of student met permanente verblijfsvergunning. 

  • Jij bent verantwoordelijk voor je aanvraag. Alleen jij bepaalt wie je dossier inkijkt en opvolgt. 
  • 1 juni 2023 is de laatste dag waarop je een studietoelage kan aanvragen
  • 31 december 2023 is de laatste dag waarop je ontbrekende documenten kan toevoegen aan je dossier voor 2022-2023