Kleuter- en lager onderwijs

Pedagogische voorwaarden schooljaar 2018-2019
 

De leerling moet voltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn.

Erkende onderwijsinstelling

De onderwijsinstelling moet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. In de praktijk geldt dat voor bijna alle Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

Voldoende aanwezig op school

Kleuters

Kleuters moeten een minimumaantal dagen op school aanwezig zijn. Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

Nog geen 3 jaar op 31/12/2018: minstens 100 halve dagen op school
3 jaar op 31/12/2018: minstens 150 halve dagen op school
4 jaar op 31/12/2018: minstens 185 halve dagen op school
5 jaar op 31/12/2018: minstens 220 halve dagen op school
6 jaar of ouder op 31/12/2018: maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig

Het aantal halve dagen op school is echte aanwezigheid: ziektedagen en dergelijke tellen niet mee als 'aanwezig op school'.

Ongewettigd afwezig ben je wanneer je zonder een geldige reden niet op school aanwezig bent: met een geldig ziektebriefje ben je wettig afwezig.
 

Leerlingen lager onderwijs

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
 

Verlies schooltoelage bij onvoldoende of ongewettigde aanwezigheid

Leerlingen die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs) of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen volgend jaar het recht op hun schooltoelage verliezen.

Als een kind 2 schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) of 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager onderwijs) is, verliest het de toelage voor het 2de jaar.