Kleuter- en lager onderwijs

Bedragen schooltoelagen basisonderwijs 2018-2019

  • Voor kleuters is de schooltoelage een vast bedrag.
  • In het lager onderwijs krijg je een toelage die bepaald wordt door je inkomen en de gezinssamenstelling.
Kleuteronderwijs                          
Vast bedrag 96,69 euro
Lager onderwijs
Minimumtoelage                            108,78 euro
Volledige toelage 163,17 euro
Uitzonderlijke toelage 217,56 euro

Deze tabel geeft je een idee van het uiteindelijke bedrag. Het juiste bedrag ontvang je als je aanvraag verwerkt is op basis van de gegevens in jouw persoonlijke aanvraagdossier.
 

Wat bepaalt mijn toelage?

Het bedrag van de schooltoelage in het lager onderwijs hangt af van het aantal punten van de leefeenheid (je gezin) en de hoogte van het gezinsinkomen.

Aantal punten in je leefeenheid

Maximumgrens (euro)

Minimumgrens (euro)

0

17.845,86

 8.096,10

1

26.356,47

14.631,07

2

33.019,28

16.918,33

3

38.338,43

18.842,49

4

44.105,48

20.004,29

5

51.216,27

21.154,00

6

56.031,46

22.303,64

7

58.607,07

23.453,31

8

61.182,64

24.602,98

9

63.814,15

25.752,64

10

66.613,71

26.902,31

  • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toelage
  • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoelage
  • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toelage
  • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toelage (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
  • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toelage (specifieke voorwaarden)