Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een toelage wordt er rekening gehouden met deze vier criteria:

Pleegkinderen en pleeggasten ontvangen onder bepaalde voorwaarden een volledige school- of studietoelage.

In principe moet je Belg zijn, maar onder bepaalde voorwaarden komen ook niet-Belgen in aanmerking voor een toelage.

Om te bepalen hoeveel je als onderhoudsverstrekker mag verdienen voor een toelage, kijkt de afdeling School- en Studietoelagen eerst naar je 'leefeenheid'. Wat is jouw gezinssituatie?

Je inkomen speelt een belangrijke rol: je krijgt pas een toelage als je gezinsinkomen niet te hoog is. Ook het kadastraal inkomen kan een invloed hebben.