Nieuwe procedure studietoelagen breekt records

Een maand na de start van het academiejaar 2020-2021 ontvingen al bijna 25.000 studenten in het hoger onderwijs een studietoelage. Goed voor meer dan 40 miljoen euro.  Momenteel krijgen studenten de studietoelage bijna dubbel zo snel uitbetaald als vorig jaar.

Recordaantal toekenningen

Met een studietoelage werkt de Vlaamse Overheid de financiële drempel  weg die studenten tegenkomen wanneer ze studeren in het hoger onderwijs. Ongeveer een op vijf studenten ontvangt een dergelijke toelage.  

Een maand na de start van het academiejaar 2020-2021 ontvingen al bijna 25.000 studenten in het hoger onderwijs ook effectief een studietoelage op hun bankrekening. Dat is dubbel zoveel dan dezelfde periode vorig jaar. Deze sprong vooruit kwam er door:

  • De vereenvoudigde aanvraagprocedure: je vraagt nog maar één keer aan
  • De nieuwe behandelvolgorde: hoe groter de kans op een studietoelage, hoe sneller je dossier wordt behandeld

Jaarlijks ontvangen 60.000 studenten de toelage. Bijna de helft van de studenten dat in aanmerking komt, kreeg dus minder dan een maand na de start van het academiejaar al duidelijkheid over zijn of haar toelage. De toelage bedraagt gemiddeld 1.700 euro.

Nog maar één keer aanvragen

Vanaf 2020-2021 is er een vereenvoudigde procedure om een studietoelage aan te vragen. Elke student kan aan de start van zijn studieloopbaan in het hoger onderwijs aangeven dat de afdeling Studietoelagen het recht op een nieuwe toelage elk jaar opnieuw mag onderzoeken. Dat kan de student zélf volledig digitaal en beveiligd in orde brengen via www.studietoelagen.be. Zo maakten we definitief komaf met het jaarlijkse aanvraagformulier.

De student zelf, en dus niet de ouders, ontvangt bijgevolg de studietoelage. Daarom is het belangrijk dat de student ten minste één keer zelf zijn rekeningnummer doorgeeft. Gedurende de jaren volgend op je eerste aanmelding, zal je recht op een studietoelage automatisch worden onderzocht. Wanneer de student op kot zit, meldt hij dit best aan de administratie. Hij heeft tenslotte meer financiële middelen nodig dan studenten die thuis studeren. De Vlaamse Overheid houdt hier rekening mee wanneer ze het toelagebedrag in kaart brengt. Kotstudenten ontvangen doorgaans dan ook een hogere studietoelage.