Secundair onderwijs

Pedagogische voorwaarden schooljaar 2018-2019
 

Een leerling moet voltijds of deeltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn.

Voltijdse of deeltijdse opleiding

De leerling volgt:

 • Een voltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling
  of
 • Een deeltijdse opleiding aan een erkende onderwijsinstelling voor deeltijds secundair onderwijs
  of
 • Deeltijds leerplichtonderwijs (leertijd) aan een Syntra-opleidingscentrum
   

Krijgen geen studietoelage:

 • Tweedekansonderwijs en voorbereidingsopleidingen voor de examencommissie (middenjury)
 • Syntra zonder leertijd
 • Privé onderwijs (vb. Europese school)
 • Equivalente studies buiten Vlaanderen (vb. uitwisselingsprogramma via AFS)
 • Leerlingen die thuisonderwijs volgen
 • Deeltijds kunstonderwijs
 • Hogere beroepsopleidingen (met uitzondering van hbo5 Verpleegkunde, die wel in aanmerking komt)
   

Erkende onderwijsinstelling

De onderwijsinstelling moet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. In de praktijk geldt dat voor bijna alle Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

Een school in het buitenland of in de Franse of Duitstalige gemeenschap?

Wie in het buitenland naar school gaat, kan een toelage krijgen als er in Vlaanderen geen gelijkaardige opleiding bestaat.

Ga je naar school in de Franse of Duitstalige gemeenschap in België? Dan kan je een aanvraag doen bij de Franse gemeenschap.

Twijfel je of je in aanmerking komt? Bel het gratis nummer van de Vlaamse overheid: 1700.
 

Verlies schooltoelage bij ongewettigde afwezigheid

Spijbelaars kunnen het recht op hun schooltoelage verliezen. Wie 2 schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is, verliest de toelage voor het 2de jaar.
 

Leeftijdsgrens schooltoelage

 • Leerlingen secundair onderwijs kunnen een toelage krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden.
   
 • Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:
  • Het buitengewoon onderwijs
  • De 4de graad van het beroepssecundair onderwijs
  • De opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs

Het speelt geen rol of iemand geslaagd is of niet.