Secundair onderwijs en hbo5 Verpleegkunde

Bedragen schooltoelagen secundair onderwijs 2018-2019

Voltijds secundair onderwijs

  Extern (euro) Intern (euro)
Leerling 4de graad/hbo5 Verpleegkunde
Minimumtoelage 719,27 719,27
Volledige toelage 863,37 3.242,85
Uitzonderlijke toelage 863,37 3.242,85
Gehuwd, zelfstandig, alleenstaand leerling
Minimumtoelage 596,87 596,87
Volledige toelage 2.992,07 2.992,07
Uitzonderlijke toelage 2.992,07 2.992,07

Leerling in het 3de leerjaar van de 3de graad voltijds technisch of beroepssecundair

Minimumtoelage 162,58 596,87
Volledige toelage 719,96 1.435,26
Uitzonderlijke toelage 910,39 1.435,26

Alle andere situaties

Minimumtoelage 135,48 497,39
Volledige toelage 599,96 1.196,05
Uitzonderlijke toelage 758,67 1.196,05

 

Deeltijds leerplichtonderwijs (met inbegrip van leertijd bij Syntra)

Minimumtoelage 113,95
Volledige toelage 341,87
Uitzonderlijke toelage 474,82

Deze tabel geeft je een idee van het uiteindelijke bedrag. Het juiste bedrag ontvang je als je aanvraag verwerkt is op basis van de gegevens in je persoonlijke aanvraagdossier.
 

Wat als een leerling tot verschillende categorieën behoort?

Als een leerling onder verschillende categorieën valt, telt de bovenste categorie in de tabel.

Bijvoorbeeld: leerling 4de graad én gehuwd > categorie ‘leerling 4de graad’ telt.
 

Hbo en Se-n-Se: wel of geen verhoogde toelage

Het hoger beroepsonderwijs (hbo5) en de secundair-na-secundair-opleidingen (Se-n-Se-opleidingen) situeren zich tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs.

 • Het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (hbo5) is gelijk aan de vroegere 4de graad bso Verpleegkunde.
   
 • De Se-n-Se-opleidingen zijn gelijk aan de 7de jaren tso en kso.
  • Voor een Se-n-Se-opleiding tso krijgt een leerling een verhoogde toelage.
  • Voor het 7de jaar kso krijgt een leerling geen verhoogde toelage.
    

Wat bepaalt mijn toelage?

Het bedrag van de schooltoelage hangt af van:

Hogere schooltoelage voor interne leerlingen

Interne leerlingen krijgen een hogere schooltoelage. Wie aan een van de volgende voorwaarden voldoet, wordt als een interne leerling beschouwd:

 • De leerling verblijft tijdens het schooljaar minstens 5 maanden in een door de Vlaamse Gemeenschap erkend internaat.
 • De leerling zit op kot: de leerling heeft een huurovereenkomst van minstens 5 maanden voor een adres dat niet zijn of haar hoofdverblijfplaats is.
 • De leerling is gehuwd, zelfstandig of alleenstaand leerling.
   

Minimum- en maximuminkomensgrenzen

Het bedrag van de schooltoelage hangt af van het aantal punten van de leefeenheid  (je gezin) en de hoogte van het gezinsinkomen .

Voor het inkomen zijn er minimum- en maximumgrenzen:

Aantal punten in je leefeenheid

Maximumgrens (euro)

Minimumgrens (euro)

0

17.845,86

 8.096,10

1

26.356,47

14.631,07

2

33.019,28

16.918,33

3

38.338,43

18.842,49

4

44.105,48

20.004,29

5

51.216,27

21.154,00

6

56.031,46

22.303,64

7

58.607,07

23.453,31

8

61.182,64

24.602,98

9

63.814,15

25.752,64

10

66.613,71

26.902,31

 • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toelage
 • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoelage
 • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toelage
 • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toelage (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
 • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toelage (specifieke voorwaarden)