Stap 2: we gaan na of je in aanmerking komt voor extra aftrek

Wanneer krijg je een extra aftrek?

Je inkomen bestaat voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten zoals werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen of brugpensioen.

Opgelet: Pensioenen zijn geen vervangingsinkomsten, brugpensioenen wel.
 

Berekening extra aftrek

Bestaat het referentie-inkomen voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten, dan wordt er op het totaal van deze inkomsten een extra aftrek toegepast die overeenkomt met de forfaitaire aftrek voor beroepskosten die op fiscaal vlak wordt toegepast op bezoldigingen en baten.