Stap 4: we checken of je binnen de inkomensgrenzen valt

  • Kijk in de linkerkolom naar het aantal punten van je leefeenheid.
  • In de rechterkolom staat de maximuminkomensgrens voor dat aantal punten. Het inkomen van je leefeenheid (zoals berekend in stap 1 en 2) mag niet hoger liggen dan het cijfer vermeld in de kolom maximumgrens.

Aantal punten in je leefeenheid

Maximumgrens (euro)

Minimumgrens (euro)

0

18.621,48

 8.447,98

1

27.501,97

15.266,96

2

34.454,36

17.653,64

3

40.004,69

19.661,42

4

46.022,39

20.873,71

5

53.442,24

22.073,40

6

58.466,70

23.273,00

7

61.154,25

24.472,64

8

63.841,76

25.672,27

9

66.587,64

26.871,90

10

69.508,87

28.071,54

  • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toelage
  • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoelage
  • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toelage
  • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toelage (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
  • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toelage (specifieke voorwaarden)