Stap 5: we doen de KI-test (enkel bij onroerende goederen vreemd gebruik)

De KI-test (‘kadastraalinkomentest’) houdt rekening met gebouwen en gronden in de leefeenheid. Als het kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik te hoog is in vergelijking met je inkomen, dan kom je niet in aanmerking voor een toelage. Zo vermijden we dat wie veel huizen en gronden heeft, toch een toelage krijgt.

Opgelet: Niet alle onroerende goederen in je bezit staan vermeld op je aanslagbiljet in de personenbelasting. Bij het onderzoek van je aanvraag raadplegen we de databanken van de Federale Overheidsdienst Financiën en tellen alle onroerende goederen in je bezit mee.
 

Voor wie is de KI-test?

De KI-test geldt alleen als er in de leefeenheid (gezin) onroerende goederen vreemd gebruik zijn. Dat zijn alle onroerende goederen die je bezit, buiten waar je officieel woont (domicilie in het Rijksregister) en buiten de onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik. Bijvoorbeeld huizen die je al dan niet verhuurt, een vakantiewoning of gronden.

We voeren de KI-test niet uit:

 • Als er geen onroerende goederen in de leefeenheid zijn.
 • Als er alleen een eigen woning is of een eigen woning plus onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik.
 • Als het geïndexeerd kadastraal inkomen van de onroerende goederen vreemd gebruik niet hoger is dan 1.250 euro.
 • Als het referentie-inkomen geheel of gedeeltelijk uit leefloon bestaat, of als minstens 70% ervan uit vervangingsinkomsten, alimentatiegelden, inkomensvervangende tegemoetkomingen of overlevingspensioen bestaat. Deze inkomsten tellen we samen om de 70% -verhouding te bepalen. Vervangingsinkomsten zijn werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen of brugpensioenen (maar geen pensioenen).
 • Als je alleenstaand leerling of student bent.

Zo doe je de KI-test

 1. Neem het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik (codes 1106, 2106, 1107, 2107, 1108, 2108, 1109, 2109, 1112, 2112, 1115 en 2115) zoals vermeld op je aanslagbiljet onder de rubriek 'Gegevens en overeenstemmende codes’ van het aangifteformulier. Bij dit bedrag tel je de som van de kadastrale inkomsten van alle andere onroerende goederen waarvan je eigenaar bent maar niet officieel woont (domicilie in het Rijksregister).
   
 2. Vermenigvuldig het totaal kadastraal inkomen vreemd gebruik met de index 1,8230 (= index KI 2019) om het totaal geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik te bekomen.
 3. Vermenigvuldig het totaal geïndexeerd kadastraal inkomen met 3.
   
 4. Neem het volledige inkomen.​
  • Van het volledige inkomen trek je af:
   • 2x het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik
   • 1x het geïndexeerd kadastraal inkomen eigen beroep (codes 1105 en 2105 op je belastingaangifte)
  • Neem 20% van het resultaat van je berekening.
    
 5. Vergelijk het bedrag (KI vreemd gebruik) dat je bekomt in punt 3 met het resultaat dat je bekomt in punt 4. Als cijfer 1 hoger is dan cijfer 2, kom je niet in aanmerking voor een toelage.