De punten en bijhorende inkomensgrenzen

De puntentelling

Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor je toelage. Om het aantal punten te bepalen kijken we naar je situatie op 31 december 2022.

 

Wie? Aantal punten
Elke persoon in de leefeenheid die fiscaal ten laste is van degene(n) op wiens inkomen de toelage wordt berekend. 1
Elke student in de leefeenheid die niet meer fiscaal ten laste is van degene(n) op wiens inkomen de toelage wordt berekend, omdat hij of zij bestaansmiddelen heeft gehad, maar die niet voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandig, gehuwd of alleenstaand student. 1
Elke persoon in de leefeenheid die onder een van de 2 categorieën hierboven valt, en elke persoon in de leefeenheid op wiens inkomen de toelage wordt berekend, die aan een erkende instelling hoger onderwijs volgt of een bachelor-na-bacheloropleiding of een master-na-masteropleiding volgt. Het totaal aantal punten wordt verminderd met 1 punt en bedraagt nooit minder dan 0. 1
Elke persoon die onder een van de 2 bovenste categorieën valt en die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (handicappercentage van minimum 66% of minstens 4 punten in pijler 1). 1
Elke persoon op wiens inkomen de toelage wordt berekend en die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (handicappercentage van minimum 66% of minstens 4 punten in pijler 1). 1
De student voor wie je een aanvraag doet, is geen zelfstandig(e) of alleenstaand(e) student.
Let op: dit punt tel je maar één keer voor de hele leefeenheid.
1
De leefeenheid van de student die het statuut verwerft van zelfstandig of alleenstaand student en die personen vermeld in een van de 2 bovenste categorieën ten laste heeft. 1
Een minpunt wordt toegepast wanneer er in de leefeenheid van de student (zowel oudergerelateerd, ten laste van andere natuurlijke persoon, gehuwd, zelfstandig of alleenstaand) 1 of meerdere niet-verwanten zijn die over een inkomen beschikken. Een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap wordt niet als een inkomen beschouwd: in dat geval hoef je geen minpunt aan te rekenen. -1
Totaal (pluspunten optellen)  

Opgelet: Voor dezelfde persoon in je leefeenheid kan je vaak verschillende punten tellen. Bijvoorbeeld: als je broer fiscaal ten laste is én hoger onderwijs volgt én een handicap heeft, telt hij voor 3 punten.

Voorbeelden

Gezinssituatie 1: Ouder met 2 kinderen (waarvan 1 in secundair onderwijs, 1 in hoger onderwijs)

 • Elke persoon in de leefeenheid die fiscaal ten laste is van degene(n) op wiens inkomen de toelage wordt berekend: 2 punten
 • De student voor wie je een aanvraag doet, is geen zelfstandig(e) of alleenstaand(e) student: 1 punt

Totaal: 3 punten in de leefeenheid

 

Gezinssituatie 2: Ouders met 3 kinderen (waarvan 2 in hoger onderwijs, 1 in secundair onderwijs), 1 van de ouders heeft een handicap

 • Elke persoon in de leefeenheid die fiscaal ten laste is van degene(n) op wiens inkomen de toelage wordt berekend: 3 punten
 • Elke persoon in de leefeenheid die onder een van de 2 categorieën hierboven valt, en elke persoon in de leefeenheid op wiens inkomen de toelage wordt berekend, die aan een erkende instelling hoger onderwijs volgt of een bachelor-na-bacheloropleiding of een master-na-masteropleiding volgt. Het totaal aantal punten wordt verminderd met 1 punt en bedraagt nooit minder dan 0: 1 punt (2 studenten in het hoger onderwijs min 1 punt)
 • Elke persoon op wiens inkomen de toelage wordt berekend en die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (handicappercentage van minimum 66% of minstens 4 punten in pijler 1): 1 punt
 • De student voor wie je een aanvraag doet, is geen zelfstandig(e) of alleenstaand(e) student: 1 punt

Totaal: 6 punten in de leefeenheid

Gezinsinkomen

Nadat we bepaalden hoeveel punten je gezin heeft, kijken we of je gezinsinkomen binnen de inkomensgrenzen valt.

 • Kijk in de linkerkolom naar het aantal punten van je leefeenheid.
 • In de rechterkolom staat de maximuminkomensgrens voor dat aantal punten. Het inkomen van je leefeenheid (zoals berekend in stap 1 en 2) mag niet hoger liggen dan het cijfer vermeld in de kolom maximumgrens.

 

Aantal punten in je leefeenheid

Maximumgrens (euro)

Minimumgrens (euro)

0

18.883,09 8.566,66

1

27.888,35 15.481,45

2

34.938,41 17.901,65

3

40.566,72 19.937,64

4

46.668,96 21.166,97

5

54.193,05 22.383,51

6

59.288,10 23.599,97

7

62.013,40 24.816,45

8

64.738,67 26.032,94

9

67.523,13 27.249,43

10

70.485,40 28.465,91

11

73.092,21 29.682,47

12

75.995,17 30.898,91

13

78.720,48 32.115,41

14

81.505,00 33.331,95

15

84.289,43 34.548,40

16

87.074,01 35.764,91

17

89.858,49 36.981,43

18

92.642,96 38.197,90

19

95.427,55 39.414,41

20

98.212,01 40.630,91

 

 • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toelage
 • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoelage
 • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toelage
 • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toelage (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
 • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toelage (specifieke voorwaarden)